Veho VCC-A020-USM 黑色 支架 (for Muvi and Muvi HD)

 • 230港币(大约: 197 元)

 • 运费最低 88港币(大约: 75 元)

 • 库存现货
购买

或者

使用贝宝™结帐
 • EXPANSYS 产品号: 300857
 • , EAN: 1094922079212
 • , UPC: 094922366429
 • , Mfr: VCC-A020-USM
 • , Brand: Veho

提示电邮

加入

Veho VCC-A020-USM 黑色 支架 特点

Veho VCC-A020-USM. 移动设备的类型: 照相机, 正确使用: 通用型, 产品色彩: 黑色
 • 重量: 0.14kg

商品规格

 • 设计
 • 移动设备的类型: 照相机
 • 正确使用: 通用型
 • 产品色彩: 黑色
 • 兼容性: Veho Muvi, Muvi HD

用户评论及评测

产品论坛